INTRAbiz v 1.215

  • U ADRESAR ubačeno polje PDV_ID koje mora na prva dva mjesta imati oznaku države
  • Kreirano izvješće ZP
  • Kreiran izvoz izvješća ZP u XML format

Komentari su zatvoreni