INTRAbiz v1.230

  • kroz parametre programa moguće je odrediti veličinu slova za ispis napomene na izlaznim dokumentima
  • na IOS-u ubačen datum dospijeća dokumenta

Komentari su zatvoreni