INTRAbiz v1.231

  • Ispravljena greška prikazivanja tekstova na IOS-ima kod pretvaranja u PDF

Komentari su zatvoreni