Kontakt

INTRABILIS d.o.o.

Lovćenske stube 2, 10000 Zagreb
Adresa poslovnog prostora: Mljekarska 1, 10000 Zagreb
Radno vrijeme: pon-pet 08:00 – 16:00
 

Tel: +385 1 2917 135

Fax: +385 1 2917 137

mail@intrabilis.hr

www.intrabilis.hr


MBS: 080653856, izdao Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 KN
Član uprave/jedini osnivač: Neven Bakalović
Broj računa: HR3624840081104676732 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb


 

računalno programiranje

Komentari su zatvoreni